PvdA Westerveld: 'Investeer nu in woningbouw in de gemeente'

30 juni 2020 19:08

Als het aan de PvdA in de gemeente Westerveld ligt, wordt nu werk gemaakt van woningbouw in de gemeente. Daarvoor moeten bij dorpen geschikte plekken worden gezocht voor nieuwbouw. De partij diende dinsdag daar een motie over in tijdens de behandeling van de voorjaarsnota.

Westerveld maakt een financieel moeilijke periode door. De gemeente komt 1,7 miljoen euro tekort. En dat tekort loopt de komende jaren op als er niets gedaan wordt. De politiek praat over de verhoging van de toeristenbelasting en de OZB als inkomstenbron. Bovendien worden allerlei projecten geschrapt, zoals het aanstellen van een cultuurcoach.

Anders vertrekken ze

Volgens fractievoorzitter Jan Puper van de PvdA is nu het moment om meer te doen aan nieuwbouw. Dankzij het 'nieuwe' thuiswerken vanwege de coronacrisis, wordt duidelijk dat het niet meteen nodig is om in de buurt van je werk te gaan wonen. Westerveld heeft nog ruimte volgens de partij. Bovendien is er vraag, maar zoeken mensen hun heil nu ergens anders, omdat Westerveld geen bouwmogelijkheden heeft.

Ook gaat het de krimp van dorpen tegen. "De leefbaarheid van de dorpen is gebaat bij het scheppen van meer woonmogelijkheden", zo zegt de partij. "Te veel mensen verhuizen naar elders, omdat er in de eigen gemeente geen passende woning beschikbaar is."

Het gaat volgens de partij vooral om woningen voor starters, senioren en kleine gezinnen. Wel moeten het energiezuinige huur- en koopwoningen zijn in het lagere segment.

Steun voor de bouw

De gemeente wordt opgeroepen om samen met dorpsverenigingen op zoek te gaan naar mogelijkheden. Deze locaties moeten nu bouwrijp gemaakt worden. Daarmee kan bij vraag snel een bouwvergunning worden afgegeven. "Het is ook een middel om als gemeente te investeren in een periode van economische teruggang als gevolg van de coronacrisis."

Als deze nieuwe bouwlocaties klaar zijn en braak liggen, dan zouden daar tijdelijke natuurgebieden van gemaakt moeten worden. Het college van Westerveld wordt opgeroepen om werk te maken van woningbouw en een plan te maken hiervoor.

Door: Andries Ophof

RTV Drenthe