Maak de sprong met het MKB Fonds Drenthe

31 maart 2020 00:00

Het MKB Fonds Drenthe helpt ondernemers in het Drentse MKB met maatwerk financieringen. Van startersleningen tot volledige bedrijfsfinancieringen. Het MKB Fonds Drenthe helpt innovatieve projecten en groeiende ondernemingen vooruit. Een van de ondernemingen die gebruik maakte van het fonds is Urban Jump in Emmen. Eigenaar en initiatiefnemer Wai-Yip Pang adviseert ambitieuze ondernemers om direct contact te zoeken met het MKB Fonds Drenthe: "Ik nam eerst contact op met mijn bank maar de ontwikkeling van Urban Jump kwam pas echt in een stroomversnelling na ondersteuning van het MKB Fonds Drenthe."

"Wij financieren kansrijke innovaties en snel groeiende ondernemingen", legt investment manager Emmy Saimi-Roozeboom van MKB Fonds Drenthe uit. Samen met Dave de Groot beoordeelt Saimi-Roozeboom de aanvragen op haalbaarheid, marktpotentie, visie van de ondernemer en kwaliteit van het management. "Daarnaast is een van de voorwaarden dat het project van maatschappelijk belang voor Drenthe moet zijn. Dat kan zijn verbetering van werkgelegenheid of versterking van economische sectoren bijvoorbeeld chemie, ICT, maakindustrie of recreatie."

Urban Jump

Toen Wai-Yip Pang het plan opvatte om het grootste trampolinepark van Drenthe te starten en aan de Nijbracht in Emmen een geschikte locatie vond stapte hij eerst met zijn ondernemersplan naar de bank. "De bank raadde mij aan om ook contact te zoeken met het MKB Fonds Drenthe voor co-financiering."

Vertrouwen

"Voor veel ondernemers is het een zoektocht om de financiering van hun plannen rond te krijgen", weet Saimi-Roozeboom. "Wij willen de ondernemer zelf zien en spreken. Een vertrouwensband is essentieel. Bij een bedrijf als Urban Jump spelen veel zaken een rol, van verzekeringen tot veiligheid, en van communicatie tot aansprakelijkheid. Wij moeten vertrouwen hebben in de ondernemer en de ondernemer moet vertrouwen hebben in ons."

Kritisch

Dankzij het MKB Fonds Drenthe opende Wai-Yip Pang in december 2019 de deuren van het grootste trampolinepark van Drenthe. "De samenwerking met het MKB Fonds Drenthe heb ik als erg prettig en soepel ervaren", blikt Wai-Yip Pang terug. "In vergelijking met de bank zijn de lijnen korter en directer. Natuurlijk stelden zij ook kritische vragen, maar daardoor werd mijn definitieve plan alleen maar beter."

Snel

"Wij proberen zo laagdrempelig mogelijk te zijn", bevestigt Saimi-Roozeboom. "Wij beoordelen snel of een plan realistisch is, daarna gaan we verder met de ondernemer in gesprek om de diepte in te gaan. Als alle signalen op groen staan volgt er een investeringsvoorstel dat wordt voorgelegd aan de investeringscommissie. Wij financieren maximaal de helft en trekken samen op met andere financiers. Dat maakt het voor de ondernemer makkelijker. Samen proberen we iets mogelijk te maken in Drenthe."

www.mkbfondsdrenthe.nl