'Goede hoop op second opinion naar schades rondom gasopslag Norg'

21 januari 2022 06:52

RTV Drenthe

De Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een (TWME) heeft goede hoop dat er opnieuw wordt gekeken naar de schadeafhandeling in het gebied rondom de gasopslag Norg. In een gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) deed de TWME hier een oproep toe.

Samen met de gemeenten Westerkwartier (Gr.), Noordenveld en de provincie Drenthe schoof de werkgroep aan bij een digitaal overleg. Aanleiding was een eerder aangenomen motie in de Tweede Kamer. Hierin riepen Kamerleden Agnes Mulder (CDA) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) toenmalig minister Stef Blok op om opnieuw te kijken naar de schaderegeling rondom de gasopslag Norg.

Vertrouwen herstellen

Blok heeft zijn ministerspost inmiddels verlaten, maar een eerste gesprek met het ministerie heeft inmiddels plaatsgevonden. Wisse Hummel, voorzitter van de TWME, voelt zich serieus genomen. "We hebben gezegd wat er hier speelt. Het wantrouwen richting de schadeafhandeling en het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is de laatste tijd fors toegenomen."

Het ministerie ziet volgens Hummel in dat er snel iets moet gebeuren om het vertrouwen in de schadeafhandeling te herstellen. "Daarbij gaat het niet alleen om de gasopslag in Norg, maar ook om de andere kleine gasvelden in Drenthe."

'IMG is een verkrampte organisatie'

De vrijwilligers van de werkgroep uit Een hebben het ministerie duidelijk kunnen maken hoe zij de afgelopen jaren hebben ervaren. "Daarnaast dringen we aan op een peer review, oftewel een second opinion. Het onderzoek van de TU Delft naar de gevolgen van diepe bodemdaling in het gebied is heel resoluut door het IMG aangegrepen om de omgekeerde bewijslast (zie kader, red.) terug te draaien."

Volgens de TWME is het onderzoek van de TU Delft echter onvolledig. "Dat hebben we ook aangekaart bij het IMG. Bij Bas Kortmann (bestuursvoorzitter van het IMG, red.) krijgen we geen gehoor meer. Het IMG is vastgeroest in zijn eigen overtuiging en staat amper nog open voor andere berichten of geluiden. Het is een verkrampte organisatie waar wij helemaal klaar mee zijn."

Nog geen groen licht

Op de vraag of Hummel dan wel vertrouwen heeft in het ministerie, heeft hij nog geen antwoord. "De afgelopen tijd is het vertrouwen met handen en voeten getreden", zegt hij. "Maar we hebben de hoop dat het beter wordt. De mensen van het ministerie erkennen in ieder geval de problemen. Dat is al iets."

Volgende week zal er een nieuw gesprek plaatsvinden. "Groen licht voor een frisse blik naar het door IMG gebruikte onderzoek bij UGS Norg hebben we nu nog niet", zegt Hummel. "Maar we hebben hele goede hoop dat het de goede kant op gaat. Dit is zeker een stap in de goede richting."

Uiteindelijk hoopt de TWME dat iedereen die in een straal van 6 kilometer rondom het gasveld van de gasopslag Norg woont weer te maken krijgt met de omgekeerde bewijslast. Het gasveld loopt grofweg van Tolbert (Gr.) tot en met Huis ter Heide.

Wet veranderen

Jouke Schaafsma, woordvoerder van het IMG, denkt niet dat nieuw technisch onderzoek of het verleggen van het wettelijk bewijsvermoeden de oplossing voor dit probleem is. "Wij denken niet dat mensen dan opeens een schadevergoeding krijgen. Daarom zeggen wij tegen Den Haag dat we hier te maken hebben met een maatschappelijk probleem. Daar is de politiek voor nodig om het op te lossen. Je moet de wet veranderen."

Wettelijk bewijsvermoeden

Het wettelijk bewijsvermoeden houdt in het geval van de gaswinning in dat gedupeerden niet zelf hoeven te bewijzen dat de schades door die gaswinning/gasopslag veroorzaakt zijn. In grote gedeelten van Groningen geldt het wettelijk bewijsvermoeden. Wanneer er sprake is van schade, kan de gedupeerde dit melden zonder dat hij of zij dit zelf dient te bewijzen. Het is dan aan de NAM om te weerleggen dat de schades van gasopslag of gaswinning komen.

In Noord-Drenthe geldt dit wettelijk bewijsvermoeden nog gedeeltelijk, maar de contouren zijn door het IMG verlegd. Hierdoor vallen veel gedupeerden buiten de boot. De lokale en regionale bestuurders in Drenthe hopen dat de minister bij het IMG aandringt op een terugkeer van het wettelijk bewijsvermoeden in Noord-Drenthe.

Lees ook:

Door: Mathijs Renkema