FB Oranjewoud denkt na over overname van de aandelen van Assen in Groningen Airport Eelde

24 juni 2020 21:13

Of de kersverse aandeelhouder van Groningen Airport Eelde, het Friese FB Oranjewoud, ook belangstelling heeft voor de aandelen van de gemeente Assen in luchthaven? Statenlid Hendrikus Loof van de PvdA wilde dat weten. "We gaan het op 2 juli tijdens een bestuursvergadering bespreken", zo antwoordde Jorrit Volkers van FB.

Volkers was telefonisch te gast in een online bijpraatsessie van Provinciale Staten van Drenthe over de luchthaven. Sinds kort is FB eigenaar van 26 procent van de aandelen in Groningen Airport Eelde. Die aandelen hebben ze voor een euro gekocht van de gemeente Groningen. Verschillende partijen hadden naar aanleiding van berichtgeving van de Noordelijke regionale omroepen over de onbekende rol van FB Oranjewoud in de luchthaven vragen gesteld.

Een pot met miljoenen

FB Oranjewoud is een Friese stichting met in de beurs zo'n 120 miljoen euro, geld afkomstig uit de verkoop van de Friesland Bank een aantal jaren geleden. Het geld is bedoeld om de Friese economie en cultuur aan te jagen. Maar buiten de provinciegrens is FB Oranjewoud inmiddels ook actief.

"Wat we zien is dat de luchthaven een belangrijke factor is in de regio. We zien een heleboel mogelijkheden. We zien bijvoorbeeld mogelijkheden in het naar Eelde halen van toeristen uit het buitenland. Dit zogenaamde inbound verkeer willen we koppelen aan toeristisch Noord Nederland. Het Noorden heeft geweldige toeristische mogelijkheden. Denk aan de Waddeneilanden, de bossen. We denken aan de regio Londen en de regio Ruhrgebied in Duitsland. Veel mensen en makkelijk te bereiken via Groningen Airport Eelde. Dat moet meer passagiers opleveren." Zo is één van de plannen van FB Oranjewoud.

Geen nieuw idee

Dit idee om toeristen vanuit het buitenland naar het Noorden te halen is overigens niet nieuw. De reisbranche onder leiding van de Groningse ondernemer Haskia Kramer opperde dit idee al vaker. Maar tot op heden is er weinig energie in gestoken.

Volgens Volkers is er meer. "Eelde kan een uitwijkmogelijkheid zijn voor Defensie. De drones van het Nederlandse leger komen op de vliegbasis in Leeuwarden. Dat zou een mooie combinatie kunnen zijn met alle mogelijkheden die we met drones hebben op Eelde. Daarmee zou je een stukje nieuwe industrie kunnen ontwikkelen. En dan is er nog het elektrisch vliegen. Het zou geweldig zijn als we op Eelde koploper daarin kunnen zijn. Het is nieuwe techniek."

Meer bedrijvigheid rondom de luchthaven is een speerpunt van FB Oranjewoud. Al die activiteiten bij elkaar moeten de luchthaven volgens de Friese aandeelhouder een betere economische basis geven.

Fractievoorzitter Thea Potharst van de Partij voor de Dieren concludeerde dat al de plannen die Volkers noemde niet nieuw zijn. Harm Post maakte bijvoorbeeld eerder in opdracht van de aandeelhouders van de luchthaven een rapport met plannen voor de ontwikkeling van de luchthaven. "Wij willen ons inzetten voor de realisatie van de plannen", zo hield Volkers Thea Potharst en de rest van de politiek voor.

Kom nou eens met een reëel plan dat ik serieus kan nemen"
Sam Pormes, GroenLinks

Sam Pormes van GroenLinks was een stuk negatiever. "We zijn misschien wel naïef. U hebt het over mogelijkheden en kansen. Er is al heel veel gedaan. Ik had eigenlijk gehoopt op een ander voorstel. We hebben ook de luchtvaartnota van de minister gezien. Die is niet positief voor Groningen Airport Eelde. Kom nou eens met een reëel plan dat ik serieus kan nemen. We kunnen niet doen alsof de verliezen van de afgelopen jaren niet bestaan."

Jorrit Volkers benadrukte nog maar eens de oproep van Groningen Airport Eelde aan de minister om mee te betalen aan onderhoud en veiligheid op de luchthaven. Het is infrastructuur die hoort bij de overheid. En dat kost geld. Tot op heden worden deze kosten betaald door de aandeelhouders. Maar, zo zei hij, "we moeten het niet zwarter maken dan het is. Met een stukje meer activiteit moet het mogelijk zijn om de luchthaven rendabel te maken. We moeten met elkaar leren om de goeie dingen te doen met de luchthaven."

Wie wil de aandelen van Assen?

FB Oranjewoud hoeft volgens het koopcontract niet te investeren in Groningen Airport Eelde. Ze bezitten 26 procent van de aandelen en dat is het. En nu zijn de aandelen van de gemeente Assen, tien procent, ook te koop.

Hendrikus Loof van de PvdA had daar wel een vraag over."U praat voortdurend al in de termen van wij dit en wij dat. Heeft u belangstelling voor de aandelen van de gemeente Assen?" Volkers:"Wij zijn aandeelhouder en we hebben 2 juli een bestuursvergadering van FB Oranjewoud. Dan zal dit aan de orde komen." Loof: "Maar dat is geen antwoord op mijn vraag". Volkers: "Dan nemen wij daar als bestuur een standpunt over in. Ik zeg geen nee en geen ja."

Mocht FB Oranjewoud de aandelen van Assen wel overnemen, dan zijn ze meteen grootaandeelhouder met 36 procent van de aandelen. Volgende week komt de verkoop door Assen ook aan bod in het college van Gedeputeerde Staten. Dan wordt ook gekeken wat de provincie wil met de aandelen van Assen.

Friesland doe mee

Jorrit Volkers deed ook een oproep. Hij hoopt op meer steun voor de luchthaven vanuit de provincie Friesland. "Eén van de redenen waarom wij er ingestapt zijn is dat wij vinden dat Friesland hier zijn verantwoordelijkheid moet nakomen. Wij worden gezien als een een Friese stichting. Dat is niet zo. Maar op deze manier leveren we toch een bijdrage vanuit Friesland. We hebben inmiddels gesprekken gehad hierover met de politiek in Friesland. We hopen ze er van te kunnen overtuigen dat het belangrijke infrastructuur is voor het Noorden en dat Friesland hier ook financieel aan mee zou moeten doen."

Door: Andries Ophof

RTV Drenthe