Boeren mogen twee jaar langer meer mest uitrijden

22 juni 2020 15:13

Nederlandse boeren mogen twee jaar langer meer dierlijke mest uitrijden dan is vastgelegd in de Europese richtlijnen. Tot 2022 wordt de Nederlandse vrijstelling onder voorwaarden verlengd.

Omdat Nederlandse boeren meer opbrengst halen uit hun land, mogen ze meer mest van grasdieren uitrijden dan hun Europese vakgenoten. Bedrijven met minimaal 80 procent grasland mogen jaarlijks tot 230 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare uitrijden, terwijl de Europese Nitraatrichtlijn 170 kilogram toestaat. Boeren die bijvoorbeeld veel mais verbouwen als kuilvoer, mogen dus geen gebruik maken van de regeling.

'Heel belangrijk'

Juist die voorwaarde van grasland maakt de regel voor de Drentse landbouw van belang, daar is nou eenmaal veel van in Drenthe. "Dit is heel belangrijk, als het niet door was gegaan hadden we met een ontzettend groot probleem gezeten", zegt LTO Noord-bestuurder Jan Bloemerts.

Volgens Bloemerts werd bij menig boerenbedrijf reikhalzend uitgekeken naar het verlossende woord. "Het was spannend, het is een turbulente tijd voor de sector. Ontzettend veel aandacht in de media was er niet voor, die is meer gefocust op stikstof", stelt hij. "Maar dit is de beloning voor de effectiviteit van de Nederlandse landbouw, voor hoe we omgaan met het land."

De Europese lidstaten stemden vandaag tijdens het Nitraatcomité voor verlenging van de regeling. Wel komen er aanvullende regels voor boeren die gebruik maken de derogatieregeling. Zo mag een sleepvoetbemester alleen worden gebruikt op zand-en kleigronden als het beneden de twintig graden Celsius is.

Blije minister

"Ik ben verheugd dat dit resultaat is bereikt. Tegelijkertijd realiseer ik me dat deze duidelijkheid later komt dan gewenst", schrijft landbouwminister Carola Schouten over de zogenoemde derogatie. De minister geeft aan dat de vertraging komt door aanvullende vragen van de Europese Commissie over de droogte, stikstofproblematiek en de waterkwaliteit.

Ook maatregelen om de naleving van de mestregelgeving te verbeteren vereisten extra uitleg. Vragen over de manier van handhaven zorgden er in 2017 voor dat de derogatie-termijn om de twee jaar verlengd moet worden, in plaats van eens in de vier jaar.

RTV Drenthe