60 jaar CCA!

31 maart 2020 00:00

Commerciële Club Assen (CCA) is zestig jaar geworden en heeft 2020 als jubileumjaar! Een interview met het bestuur.

Uit het archief blijkt het Commercieel Centrum Assen op 12 februari 1960 te zijn opgericht. Begonnen als netwerkorganisatie voor met name directeuren van grotere bedrijven in Assen is de doelgroep in de loop van de jaren aangevuld met alle ondernemende mensen en partijen uit Assen en omgeving. En, wat bij aanvang wellicht minder denkbaar leek, heeft CCA in haar jubileum jaar in de persoon van Geertje Dam haar eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter. Op dit moment heeft de naar alle waarschijnlijkheid oudste netwerkclub van Assen zo'n 160 leden en is daarmee een van de grootste, zo niet de grootste netwerkclub in de Drentse hoofdstad.

Commerciële Club Assen

In de volksmond werd CCA al vaak Commerciële Club Assen genoemd. Inmiddels is de officiële naam ook gewijzigd naar Commerciële Club Assen. Daar hoort ook een nieuw en strak logo bij. "Wij gaan voor een professionelere uitstraling naar buiten toe en willen meer via social media ook laten weten waar wij als club voor staan", vertelt Dam. "Het sluit ook beter aan bij de Jongeren Commerciële Club Assen (JCCA) waar wij als CCA een nauwe samenwerking mee hebben", vult Xander Heyden aan.

Activiteiten

"Onveranderd is de doelstelling van de CCA: een netwerkorganisatie voor ondernemende mensen en partijen uit Assen en omstreken", vertelt Karin Wassen. De CCA-leden komen regelmatig samen voor diverse activiteiten. Naast netwerkborrels, bijeenkomsten met inspirerende sprekers wordt ook regelmatig een bedrijf bezocht. Peter van der Linde geeft aan dat ze onlangs nog een bezoek brachten aan Jollein Baby & Kids, een wereldwijde speler op het gebied van babylifestyleproducten: "Veel mensen weten helemaal niet dat een dergelijk bedrijf in Assen gevestigd is. Als netwerkclub willen wij ook Asser bedrijven die wereldwijd opereren met elkaar in contact brengen en zichtbaar maken. Daar kunnen wij als ondernemers veel van leren."

Gunnen

"Veel ondernemers werken altijd maar hard door", vervolgt Dam, "Bij ons krijgen ze tijd om te klankborden, over ondernemerszaken, maar ook over andere zaken. Er worden vanzelfsprekend ook zakengedaan. Daar zijn we ondernemers voor. Het CCA bestaat uit beslissers. Ondernemers die zelfstandig besluiten mogen nemen. Onze kracht ligt in het feit dat je mensen op een ander niveau leert kennen. Daar vloeit vaak uit voort dat je elkaar ook meer gaat gunnen."

Jubileumjaar

"Ook dit jaar staat een aantal interessante bijeenkomsten op stapel. Zo komt op 20 april Annemarie van Gaal als topspreker", geeft Jan Anne Bouma aan. "Van Gaal is ondernemer, investeerder en televisiepersoonlijkheid, bekend van programma's als Dragons' Den en Een Dubbeltje op z'n Kant."

Op 19 juni viert de CCA haar jubileum met een dag vol activiteiten. "En dat willen we graag met zoveel mogelijk leden doen", besluit Dam, "Ook al zijn we met zo'n 160 leden al een van de grootste netwerkclubs van Assen, nieuwe leden zijn van harte welkom!"